PRAVIDLA ZÁVODU

Pravidla závodu

Běžeckých závodů 4Drun se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem a po zaplacení startovného.

Každý účastník musí dodržet podmínky zdravotních nařízení .

Účastnit se závodu všichni bez rozdílu věku a pohlaví.

Není dovoleno běžet mimo vyznačenou trať.

Závody proběhnou za každého počasí.

Veškerá odpovědnost za fyzickou připravenost a aktuální zdravotní stav je na účastnících závodu. 

Organizátoři závodů nejsou odpovědni za případné zranění ani majetkové škody vzniklé v souvislosti s účastí na akci.

Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.


Časomíra

Používáme čipovou technologii.

Účastníci všech závodů obdrží startovní číslo a vratný čip pro měření času.


Registrace a startovné

Startovné je nevratné.

Uhrazení startovného je podmínkou platné registrace a účasti v závodu. Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši. Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 7 dnů po registraci.