Pravidla závodu

Běžeckých závodů 4Drun se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem a po zaplacení startovného.

Účastnit se závodu všichni bez rozdílu věku a pohlaví.

Není dovoleno běžet mimo vyznačenou trať.

Závody proběhnou za každého počasí.

Veškerá odpovědnost za fyzickou připravenost a aktuální zdravotní stav je na účastnících závodu. 

Organizátoři závodů nejsou odpovědni za případné zranění ani majetkové škody vzniklé v souvislosti s účastí na akci.

Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.Časomíra

Používáme čipovou technologii.

Účastníci všech závodů obdrží startovní číslo s integrovaným čipem


Registrace a startovné

Startovné je nevratné.

Uhrazení startovného je podmínkou platné registrace a účasti v závodu. Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši. Platba lze realizovat pouze on-line platební kartou.